Fővállalkozás

Alapozástól az üzemindulásig...


REFERENCIÁK


MOL Nyrt. Dunai Finomító - EIFFEL projektek, Cseppfolyós gáztérség C3 tárolás módosítás

Megrendelő: MOL Nyrt.

Megvalósítás ideje: 2012-2013

Feladat: 588 és 589j. tartályok propán tárolásra is alkalmassá tétele, csőkapcsolatok kiépítése a tartályok és a propános rendszer között a szükséges kézi és motoros szerelvényekkel, felsőszintű DCS vezérlés kialakításával együtt.

Tervezés: gépész, villamos és irányítástechnikai kiviteli és megvalósulási tervek elkészítése

Beszerzés: csövek, fittingek, kézi és motoros gömbcsapok, Rotork elektromos hajtások beszerzése

Kivitelezés:

 • csőszerelés DN50, DN100, DN150-es vezetékek kiépítése és átalakítása
 • villamos energiaellátás 10db Rotork elektromos hajtás tápellátásának kialakítása meglévő elosztó módosításával, terepi nyomvonalépítéssel, kábelezéssel
 • műszer-irányítástechnika Rotork Pakscan rendszer bővítése a 10db elektromos hajtással
 • Honeywell DCS módosítása
 • szakipar festés, szigetelés


 



Kall Ingredients Kft. - 905j. üzemközi csőhíd építészeti, acélszerkezeti és szigetelési munkái


Megrendelő: Tisza-TK Projekt Kft. / Kraftszer Kft.

Megvalósítás ideje: 2016

Feladat: Gabona feldolgozó gyár területén 905j. üzemközi csőhíd komplett alapozási, acélszerkezet gyártási és felállítási feladatai, valamint csővezetékek és csővezetéki elemek teljeskörű szigetelési munkái.

Tervezés: acél gyártmánytervek elkészítése

Beszerzés: építési anyagok, acélszerkezet gyártásához és felállításához szükséges anyagok beszerzése

Kivitelezés:

 • teljeskörű építészeti munkák a földmunkáktól az alapba menő betonvas szerelésen keresztül a betonalapok elkészítéséig
 • acélszerkezet előregyártása és festése műhelyben
 • acélszerkezetek helyszínre szállítása, felállítása
 • csővezetékek és csővezetéki elemek teljeskörű szigetelési munkái


 



Kall Ingredients Kft. - 820-830j. alkohol desztilláló üzem acélszerkezeti, géptelepítési és csőszerelési munkái szakiparral együtt


Megrendelő: Penta-Industry Kft.

Megvalósítás ideje: 2016-2017

Feladat: Gabona feldolgozó gyár területén 820-830j. alkohol desztilláló üzem komplett acélszerkezet gyártási és felállítási feladatai géptelepítéssel, csőszereléssel és szakiparral együtt.

Tervezés: x

Beszerzés: acélszerkezet gyártásához és felállításához szükséges anyagok, csőszerelési anyagok, szerelvények, szigetelési anyagok beszerzése

Kivitelezés:

 • acélszerkezet előregyártása és festése műhelyben
 • acélszerkezetek helyszínre szállítása, felállítása
 • statikus és dinamikus készülékek telepítése
 • teljeskörű technológiai gépészeti / csőszerelési munka
 • készülékek, csővezetékek és csővezetéki elemek teljeskörű festési és szigetelési munkái




Kall Ingredients Kft. - 700j. cukor üzem DEDERT acélszerkezeti és bepárló rendszer páracsöveinek technológiai szerelési feladatai szakiparral együtt


Megrendelő: KALL Ingredients Kft.

Megvalósítás ideje: 2017

Feladat: 700j. cukor üzem DEDERT komplett acélszerkezet gyártási és felállítási feladatai, valamint bepárló rendszerek páracsöveinek telepítése szakiparral együtt.

Tervezés: x

Beszerzés: acélszerkezet gyártásához és felállításához szükséges anyagok, szerelvények, szigetelési anyagok beszerzése

Kivitelezés:

 • acélszerkezet előregyártása és festése műhelyben
 • acélszerkezetek helyszínre szállítása, felállítása
 • páracsövek telepítése
 • páracsövek szigetelési munkái


 


Viresol Kft. - Gabona feldolgozó gyár Kazánház éptészeti munkái


Megrendelő: Kraftszer Kft.

Megvalósítás ideje: 2017

Feladat: kazánalapok, GTT alap, kémény alap, talpgerendák, padlólemez, hűtőakna, földelési rendszer, ventilátor alapok, egyéb alapok, csőtartó alapok, ki- és aláöntések.

Tervezés: x

Beszerzés: építészeti és földelési anyagok beszerzése

Kivitelezés:

 • teljeskörű építészeti munkák a földmunkáktól az alapba menő betonvas szerelésen keresztül a betonalapok elkészítéséig



Viresol Kft. - 570 j. Alkohol tároló és napi tartálypark


Megrendelő: Kraftszer Kft.

Megvalósítás ideje: 2017-2018

Feladat: 2db 2500m3-es, 2db 300m3-es, 4db 80m3-es, 1db 20m3-es, 1db 3,4m3-es tartály előgyártása és helyszíni szerelése szakipari munkákkal együtt.

Tervezés: tartályok kiviteli és megvalósulási terveinek elkészítése

Beszerzés: tartályok acéllemezeinek és egyéb a teljességhez szükséges segédanyagok beszerzése

Kivitelezés:

 • tartálylemezek előgyártás, helyszínre szállítása
 • tartályok helyszíni összeállítása
 • festés




Viresol Kft. - 110j. gabonafogadó üzem építészeti kivitelezési munkák


Megrendelő: Viresol Kft.

Megvalósítás ideje: 2018

Feladat: gabonafogadó épület mélyépítési feladatainak kivitelezése (pinceszint építészet, EPH elemek, fémgarat fogadó szerelvények elhelyezése) földvisszatöltéssel és tereprendezéssel.

Tervezés: x

Beszerzés: építészeti, EPH és fémgarat fogadó szerelvények anyagainak beszerzése

Kivitelezés:

 • teljeskörű építészeti munkák a földmunkáktól az alapba menő betonvas szerelésen keresztül a betonszerkezet elkészítéséig
 • EPH rendszer kialakítása a fémgarat fogadó szerkezettel együtt
 • földvisszatöltés
 • tereprendezés



 


Viresol Kft. - 550-560j. alkohol desztilláló és sűrítő üzem teljeskörű kivitelezése


Megrendelő: Viresol Kft.

Megvalósítás ideje: 2017-2019

Feladat: 550-560j. alkohol desztilláló és sűrítő üzem teljeskörű kivitelezése építészettel, acélszerkezettel, géptelepítés, technológiai szerelés, villamosenergi ellátás, műszer-irányítástechnika, szakipar

Tervezés: acélszerkezet gyártmánytervek, irányítástechnikai terv kiegészítés (sűrítő üzemi vákuumszivattyúk, rédlerek és dekanterek, desztilláló üzemi vákuumszivattyúk)

Beszerzés: építészeti anyagok, csövek, fittingek, kézi szerelvények, kábelek, és nyomvonal anyagok, villamos és műszeres szerelési anyagok, villámvédelem, világítás

Kivitelezés:

 • teljeskörű alapozás 1200m3 vasbetonnal, 63db készülék- és további forgógépalap készítése üzemi betonlemezzel, EPH és földelő rendszerrel együtt
 • 520t acél gyártása és helyszíni szerelése
 • készüléktelepítések beleértve 1-1db 34 és 38m-es kollonát, további statikus, valamint dinamikus készülékeket
 • teljeskörű technológiai szerelés 6600 fm saválló és szénacél csővezeték szerelése DN25-től DN800-ig
 • villamos energiaellátás
 • műszer-irányítástechnika
 • 8400m2 szigetelés-burkolás készítése, festés